Because

     

Beatles

Ah Because the world is round it turns me on
Ah Because the world is round... Ah

Because the wind is high it blows my mind Ah
Because the wind is hiigh.. Ah

Love is all, love is new
Love is all, love is you

Because the sky is blue, it makes me cry Ah
Because the sky is blue

Ah
Ah
Ah
Ah
Ah
Ah
Ah