Nanni' ( 'Na gita a li castelli)

     

L. Pietropoli
Silvestri

Che coro vie' a senti', Nanni', Nani', Nanni'.
De garofani e panse', panse'

Come tutto un paradiso li
Castelli so' accusi'.
'na bellezza da in canta', in canta'
Lo vedi ecco Marino, la sagra c'e' dell'uva,
fontane danno vino, quant' abbondanza c'e'. Appresso vie' Genzano,
cor pittoresco Arbano, su viette a diverti', Nanni', Nanni', Nanni'.

Co' quer lago da incanta', incanta'
E de fravole un profumo solo a Nemi poi senti'.
so' l'antica civirta', ..virta'
So' mejo de sciampagna
li vini de 'ste vigne, ce fanno la cuccagna dar tempo de Noe'. Li prati a
tutto spiano so' frutte, vigne e grano, s'annamo a mette li', Nanni', Nanni',
Nanni'.

E' sera e gia' le stelle ce fanno un manto d'oro e le Velletranelle
se metteno a can ta' Se sente 'no stornello, risponne un ritornello, che
coro vie' a senti', Nanni', Nan -ni', Nanni'.