Vitti na crozza

     


Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Vitti 'na crozza supra nu cannuni,
fui curiusu e ci vosi spiari.
Idda m'arrispunniu "'Ccu gran duluri,
murivi senza un toccu di campaaani".

Tirulla
-lero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru un sacciu unni

ora ca su arrivatu all'ottant’anni
chiamu la morti i nuddu m’arrispuuunni

Tirulla
-lero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

C'e' nu giardinu ammezu lu mari
tuttu ntessutu di aranci e ciuri
tutti l'acceddi cci vannu a cantari
puru li pisci ci fannu l'amuuuri.
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'