Vitti na crozza

     

arm. L. Pietropoli
mus. F. Li Causi.

Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Vitti 'na crozza supra nu cannuni,
fui curiusu e ci vosi spiari.
Idda m'arrispunniu "'Ccu gran duluri,
murivi senza un toccu di campaaani".

Tirulla
-lero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru un sacciu unni

ora ca su arrivatu all'ottant’anni
chiamu la morti i nuddu m’arrispuuunni

Tirulla
-lero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

C'e' nu giardinu ammezu lu mari
tuttu ntessutu di aranci e ciuri
tutti l'acceddi cci vannu a cantari
puru li pisci ci fannu l'amuuuri.
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'


----