Vola, vola, vola

     

Albanese - Dommarco
arm. Lamberto Pietropoli

Vulèsse fa 'venì pe' n'ora sola
lu tempe belle de la cuntentezze
quande pazzijavàm'a vola vola
e ti cuprè di vasce e di carezze
E volavola vola vola e vola lu pavone;
si tie' lu core bbone mo'
fammece appruvà!

E vola vola
vola e vola lu pavone;
si tie' lu core bbone mo'
fammece appruvà!

Na vote pe' spegna' lu fazzulette
so' state cundannate di vasciarte.
Tu ti sci' fatte rosce e mi sci' dette
di 'nginucchiarme prime e d'abbracciarte.

E vola vola vola vola
e vola 'a ciamarèlle;
pe' n'ora cuscì belle
m'ûlésse sprufunnà.

E vola vola vola
volà la ciamarèlle;
pe' n'ora cuscì belle
m'ulésse sprufunnà.

Come li fiure nasce a primavere
l'amore nasce da la cittelanze.
Marì, se mi vuo' bbene accòme jere,
ne' mmi lavà stu sonne e sta speranze.

E vola vola vola vola
e vola lu cardille;
nu vasce a pizzichìlle
ne' me le può negà.

E vola vola vola
e vola lu cardille;
nu vasce a pizzichìlle ne'
me le può negà.

Vulèsse fa 'venì pe' n'ora sola
lu tempe belle de la cuntentezze
quande pazzijavàm'a vola vola
e ti cuprè di vasce e di carezze
E volavola vola vola e vola lu pavone;
si tie' lu core bbone mo' fammece appruvà!
E vola vola
vola e vola lu pavone;
si tie' lu core bbone mo'
fammece appruvà!

Na vote pe' spegna' lu fazzulette
so' state cundannate di vasciarte.
Tu ti sci' fatte rosce e mi sci' dette
di 'nginucchiarme prime e d'abbracciarte.

E vola vola vola vola
e vola 'a ciamarèlle;
pe' n'ora cuscì belle
m'ûlésse sprufunnà.

E vola vola vola
volà la ciamarèlle;
pe' n'ora cuscì belle
m'ulésse sprufunnà.

Come li fiure nasce a primavere
l'amore nasce da la cittelanze.
Marì, se mi vuo' bbene accòme jere,
ne' mmi lavà stu sonne e sta speranze.

E vola vola vola vola
e vola lu cardille;
nu vasce a pizzichìlle
ne' me le può negà.

E vola vola vola
e vola lu cardille;
nu vasce a pizzichìlle ne'
me le può negà.

lu tempe
lu tempe belle de la cuntentezze
...pazzijavàm'a vola vola
e ti cuprè di vasce e di carezze
E volavola vola vola
e vola lu pavone;
...core bbone mo' fammece appruvà!
E vola vola vola
e vola lu pavone;
...core bbone mo' fammece appruvà!

so' state
so' state cundannate di vasciarte.
...sci' fatte rosce e mi sci' dette
di 'nginucchiarme prime e d'abbracciarte.

E vola vola vola vola
e vola 'a ciamarèlle;
...cuscì belle
m'ûlésse sprufunnà.

E vola vola vola
volà la ciamarèlle;
...cuscì belle
m'ulésse sprufunnà.

l'amore
l'amore nasce da la cittelanze.
...se mi vuo' bbene accòme jere,
ne' mmi lavà stu sonne e sta speranze.

E vola vola vola vola
e vola lu cardille;
...pizzichìlle
ne' me le può negà.

E vola vola vola
e vola lu cardille;
...pizzichìlle ne'
me le può negà.

lu tempe
lu tempe belle de la cuntentezze
...pazzijavàm'a vola vola
e ti cuprè di vasce e di carezze
...e vola lu pavone;
...core bbone mo' fammece appruvà!
...e vola lu pavone;
...core bbone mo' fammece appruvà!

so' state
so' state cundannate di vasciarte.
...sci' fatte rosce e mi sci' dette
di 'nginucchiarme prime e d'abbracciarte.

...e vola 'a ciamarèlle;
...cuscì belle
m'ûlésse sprufunnà.

...volà la ciamarèlle;
...cuscì belle
m'ulésse sprufunnà.

l'amore
l'amore nasce da la cittelanze.
...se mi vuo' bbene accòme jere,
ne' mmi lavà stu sonne e sta speranze.

...e vola lu cardille;
...pizzichìlle
ne' me le può negà.

...e vola lu cardille;
...pizzichìlle ne'
me le può negà.