Ma se ghe pensu

     

L. Pietropoli
Capello - Margutti

'U l'ea partiu ma sensa 'na palanca,
l'ea za' trent'anni, furse anche ciu'.
'U l'ai lutto'u pe' mette i dine aa banca
pe' pue'isene un giurnu turna' in zu'.

E fa'se u giardinettu,
co' rampicante e o vin,
a branda a u' su lettu,

pe da'ghe 'na schenna' seja e mattin.
Ma 'u figgio' ghe dixeiva: "No ghe pensa'
a Zena, co'se ti ghe ve'u turna'?!

Ma se ghe pensu, allua
mi veddu u ma, veddu i me' munti e 'a ciassa da Nunzia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, 'a cava e las su 'u meu.
Riveddu a 'a seja Zena illumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ancun de riturna'
a posa' 'e osse duve o' ...me' madunna'.
L'ea

za passou du tempu, furse troppu;
'u figgiu ghe dixeiva: "Stemmu ben;
duve t'eu 'nda, papa', pensiemmu doppu,
'u viaggiu... 'u ma'...., t'e' vegiu, nu cunven..."

me sentu ancun in gamba,

mi veggiu riturna
sun stuffu de <Caramba>

mi veggiu riturnamene ancu in zu',
Ti t'e' nasciu e tae parlou spagnollo,
mi sin nasciu zeneise, e nu' me mollu

Ma se ghe pensu, allua
mi veddu u ma, veddu i me' munti e 'a ciassa da Nunzia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, 'a cava e las su 'u meu.
Riveddu a 'a seja Zena illumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ancun de riturna'
a posa' 'e osse duve o' ...me' madunna'.

'U l'ea za' trent'anni,
lutto'u pe' turna' zu'.
E fa'se u giardinettu,
co' rampicante e o vin,
a branda a u' su lettu,

pe da'ghe 'na schenna' seja e mattin.
Ma 'u figgio' ghe dixeiva: "No ghe pensa'
a Zena, turna'?!

Ma se ghe pensu
allua mi veddu u ma,
veddu i me' munti e 'a ciassa da Nunzia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...lassu 'u meu, e lassu 'u meu.
Riveddu a 'a seja Zena illumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ...riturna'
a posa' 'e osse ...me' madunna'.
madunna'.

L'ea passou tempu
t'e' vegiu, nu cunven..."

me sentu ancun in gamba,

mi veggiu riturna
sun stuffu de <Caramba>
mi veggiu riturnamene ancu in zu',
Ti t'e' nasciu
e tae parlou spagnollo,
mi
nu' me mollu

Ma se ghe pensu
allua mi veddu u ma,
veddu i me' munti e 'a ciassa da Nunzia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...lassu 'u meu, e lassu 'u meu.
Riveddu a 'a seja Zena illumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ...riturna'
a posa' 'e osse ...me' madunna'.

'U l'ea za' trent'anni,
lutto'u pe' turna' in zu'.

E fa'se a palassinn e u giardinettu,
co' rampicante, 'a cantinna e 'a cantinn e o vin,
a branda attacc'ai erbui, a u' su lettu,

pe da'ghe 'na schenna' seja e mattin.
No ghe pensa'
a Zena, turna'?!

Ma se ghe pensu, allua mi veddu u ma,
veddu i me' munti e 'a ciassa da Nun zia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...lassu 'u meu.
riveddu a 'a seja Zena il lumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ancun de riturna'
a posa' 'e osse ...me' madunna'.

madunna'.

L'ea passou tempu
t'e' vegiu, nu cunven..."

"oh no, oh no, me sentu ancun in gamba,
sun stancu e num ne posso proprio, posso proprio ciu':

sun stuffu de senti' <Segnor Caramba>
mi veggiu riturnamene ancu in zu',
...parlou spagnollo,
mi
nu' me mollu

Ma se ghe pensu, allua mi veddu u ma,
veddu i me' munti e 'a ciassa da Nun zia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...lassu 'u meu.
riveddu a 'a seja Zena il lumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ancun de riturna'
a posa' 'e osse ...me' madunna'

'U l'ea za' trent'anni,
lutto'u pe' turna' in zu'.

E fa'se a palassinn e u giardinettu,
co' rampicante, 'a cantinn e o vin,
a branda attacc'ai erbui, a u' su lettu,

pe da'ghe 'na schenna' seja e mattin.
"No ghe pensa'
a Zena, turna'?!

...ved du i me' munti e 'a ciassa da nunzia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu, 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...'u meu, e lassu 'u meu.
Vedu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ...riturna'
...me' madunna'.
madunna'.
L'ea passou tempu
t'e' vegiu, nu cunven..."

"oh no, oh no, me sentu ancun in gamba,
sun stancu e num ne posso proprio ciu':
sun stuffu de senti' <Segnor Caramba>
mi veggiu riturnamene ancu in zu',
...parlou spagnollo,
mi
nu' me mollu

...ved du i me' munti e 'a ciassa da nunzia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu, 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...'u meu, e lassu 'u meu.
Vedu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ...riturna'
...me' madunna'