Vitti na crozza

     

arm. L. Pietropoli
mus. F. Li Causi.

Trallallalla
Trallallalla
Trallalla'
llerullalla'
trallalla'

dan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
fui curiusu e ci vosi spia... spiari.
"'Ccu gran duluri,
duluri,
murivi senza un toccu di campani".

Trallallalla
Trallallalla
Trallalla'
llerullalla'
trallalla'

dan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan

si nni eru si nni eru un sacciu un... a unni

all'ottant’anni ottant’anni
chiamu la morti i nuddu m’arrispunni

Trallallalla
Trallallalla
Trallalla'
llerullalla'
trallalla'

dan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan

tuttu ntessutu di aranci e ciu... e ciuri
vannu a cantari a cantari
puru li pisci ci fannu l'amuri.
Trallallalla
Trallallalla
Trallalla'

Trallallalla'

Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'


----