Nanni' ( 'Na gita a li castelli)

     

L. Pietropoli
Silvestri

Che coro vie' a senti', Nanni', Nanni', Nanni'.
De garofani garofani e panse', panse'
Come tutto un
paradiso li Castelli so' accusi'.
'na bellezza 'na bellezza da in canta' in canta'.

Marino, la sagra,
la sagra c'e' dell'uva, danno vino, quanta, quant'abbodanza c'e' Genzano
cor pittoresco Arbano, viette a diverti', Nanni', Nanni', Nanni'.

Co' quer lago co' quer lago da incanta' incanta'
E de fravole un profumo solo a Nemi poi senti'.

so' l'antica so l'antica civirta', ...virta'.

Sciampagna li vini, li vini de 'ste vigne, la cuccagna, dar te... dar tempo
de Noe'. Li prati so' frutte, vigne e grano annamo a mette li', Nanni', Nanni',
Nanni'.

Le stelle ce fanno, ce fanno un manto... e le Velletranelle se
me... se metteno a canta', stornello, risponne un ritornello, coro vie' a senti',
Nanni', Nanni', Nan -ni', Nanni'.